مشتریان لمسی و ارائه محصول به آنها

  • دسته بندی :
  • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • 120 بازدید

مشتریان لمسی (حسی):

آن­ها دنیا را بر اساس حس لامسه خود درک می کنند. اکثر آن ها در زمان فکر کردن به پایین و سمت راست خود نگاه می کنند. دامنه کلمات آن ها بیشتر به حس لامسه آن ها مربوط می شود مانند لمس کردن، زبر، خشن، نرم، فونداسیون، سبک و……

بیشتر از عبارات و استعاره های لمسی استفاده می کنند مانند: با تمام وجودم آن را احساس می کنم. شما برخورد گرمی دارید. کار با این دستگاه حس خوبی به من  نمی دهد. خیلی خوش دست نیست.

غالبا با صدایی عمیق و آهسته صحبت می کنند و کلمات را آرام و با حوصله و گاهی با مکث در بین آن ها ادا می کنند. معمولا تمایل به لمس خود و یا طرف مقابل دارند.

ارائه محصول به مشتری لمسی:

  • به جنبه های لمسی و حسی تاکید بیشتری کنید. مثلا اگر می خواهد موبایل بگیرد به او اجازه دهید آن را در دست بگیرد تا همه چیز را در مورد آن حس کند.
  • سرعت صحبت کردن خود را کاهش دهید.
  • از کلمات و عبارات لمسی استفاده کنید. مثلا می توانید چیزی را که می گویید، حس کنید؟ خیلی جون دار و محکمه. دوامش خیلی زیاده
  • اجازه دهید محصول را از نزدیک لمس کند

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم