اصول برندینگ: توصیفی از برند خود را به صورت مکتوب داشته باشید.

  • دسته بندی :
  • ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • 90 بازدید

علیرغم هر نوع تغییری که در پرسنل، کادر مدیریتی و آژانس¬های تبلیغاتی شما صورت می گیرد، برند شما باید ثابت باشد. هر نوع تغییری در برند، جایگاه شما را در ذهن مشتری تضعیف می کند. پس سوال اینجاست: در طی تمام تحولاتی که یک شرکت (سازمان) خواهد داشت، چطور می توان برند خود را هدفمند و با ثبات نگاه داشت؟

پاسخ ساده است:

آن را بنویسید و سپس استفاده کنید.

کلید موفقیت برای ایجاد برندی که هر چند سال دچار تغییر نشود این است که توصیفی از برند به صورت مدون داشته باشیم و ویژگی¬های برند خود را بر اساس کل تصویری که می خواهیم در ذهن مشتری ایجاد کنیم مکتوب داشته باشیم.

«برند را بصورت مکتوب توصیف کنیم» یعنی چه؟

خیلی ها فکر می کنند این عبارت بدین معنا است که بیانیه ماموریتی بنویسیم و یا بیانیه جایگاه سازی برند را بنویسیم. اما توصیف برند بسیار متفاوت و چه بسا قدرتمندتر از این مفاهیم است.

توصیف برند به طور منظم برای شرکت (سازمان) کار انجام می دهد. این تعریف نه تنها مشخص می کند که آن¬ها چه کاری انجام می دهند بلکه آن¬ها چه کسانی هستند، و به عنوان چه چیزی می خواهند در بین مشتریان جایگاه داشته باشند.

زمانی که شما برند خود را مکتوب توصیف می کنید، اتفاقی که می افتد این است که شما معیارهای مشخصی دارید که می توانید تصمیمات خود را بر اساس آن¬ها اتخاذ کنید. بخش¬های بازاریابی و تبلیغات خیلی از سازمان¬ها فلج شده است صرفا بدلیل این¬که تصمیمات بر اساس سلیقه شخصی گرفته شده است. کسی که می گوید «من مطمئن نیستم که آبی تیره را به عنوان رنگ برند دوست داشته باشم» نظری مبتنی بر سلیقه شخصی خود ابراز کرده است که درست هم نیست. توصیفی که از برند خواهید داشت به شما کمک می کند که در موقع تصمیم گیری به جای این¬که سلایق شخصی خود را استفاده کنید، بر اساس معیارهایی که تعریف کرده اید تصمیم درست بگیرید. بر اساس این، این فرد باید بپرسد آیا رنگ آبی تیره بر اساس ویژگی¬هایی که توصیف کرده ایم، به درستی با مخاطبان خود می تواند ارتباط برقرار کند یا خیر؟

همه مساله، مساله برندینگ است. اگر برند به صورت مشخص با ذکر تمام مشخصات نوشته نشود، مرتبا تغییر پیدا میکند (حتی ناخودآگاه) بدون این¬که تصمیمی آگاهانه گرفته شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم